Orthopedische Uitkomstmaten
"meten is weten"
Business picture

Kneedisability and Osteorthritis Outcome score (KOOS)

INSTRUCTIE: Deze vragenlijst vraagt naar uw mening over uw knie. Deze informatie helpt ons na te gaan hoe u
zich voelt over uw knie en hoe goed u in staat bent om uw normale dagelijkse activiteiten uit te
voeren. Beantwoord elke vraag door één hokje aan te kruisen. Wanneer u twijfelt over de
beantwoording van een vraag, kruis dan de best mogelijke optie aan.

 

Symptomen -Denkt u bij het beantwoorden van deze vragen aan symptomen en problemen van uw knie gedurende de afgelopen week..

S1. Was uw knie gezwollen?

Nooit Zelden Soms Vaak Voortdurend

S2. Heeft u een knarsend gevoel in uw knie, of klikkende of andere geluiden uit uw knie gehoord?

Nooit Zelden Soms Vaak Voortdurend

S3. Gebeurde het dat uw knie even vast bleef steken of helemaal op slot zat?

Nooit Zelden Soms Vaak Voortdurend

S4. Kon u uw knie helemaal strekken?

Geen Gering Matig Veel Erg veel

S5. Kon u uw knie helemaal buigen?

Geen Gering Matig Veel Erg veel
 

Stijfheid -Onderstaande vragen betreffen de gewrichtsstijfheid die u hebt ervaren in de knie gedurende de afgelopen week. Met stijfheid bedoelen we het gevoel dat uw gewricht minder soepel beweegt.

S6. Hoe ernstig was de gewrichtsstijfheid van de knie ’s morgens direct na het wakker worden?

Geen Gering Matig Veel Erg veel

S7. Hoe ernstig was de gewrichtsstijfheid van de knie later op de dag, na zitten liggen of rusten

Geen Gering Matig Veel Erg veel
 

Pijn

P1. Hoe vaak heeft u pijn aan uw knie?

Nooit Elke maand Elke Week Elke dag Altijd

Welke mate van kniepijn heeft u de afgelopen week ervaren tijdens de volgende activiteiten?

P2. Draaien op een belaste knie

Geen Gering Matig Veel Erg veel

P3. De knie helemaal strekken

Geen Gering Matig Veel Erg veel

P4. De knie helemaal buigen

Geen Gering Matig Veel Erg veel

P5. Lopen op een vlakke ondergrond

Geen Gering Matig Veel Erg veel

P6.Trap oplopen of aflopen

Geen Gering Matig Veel Erg veel

P7. ’s-Nachts in bed

Geen Gering Matig Veel Erg veel

P8. Zitten of liggen

Geen Gering Matig Veel Erg veel

P9. Rechtop staan

Geen Gering Matig Veel Erg veel
 

Functioneren in het dagelijks leven - Onderstaande vragen betreffen uw dagelijks functioneren. Wilt u voor elk van de onderstaande activiteiten aangeven hoeveel moeite u de afgelopen week heeft ervaren tijdens deze activiteiten vanwege uw knie.

A1. Trap aflopen

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A2. Trap oplopen

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A3. Opstaan vanuit een stoel

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A4. Staan

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A5. Bukken naar de grond/iets oppakken van de grond

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A6. Lopen op een vlakke ondergrond

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A7. Instappen / uitstappen uit een auto

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A8. Winkelen

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A9. Sokken / kousen aantrekken

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A10. Opstaan vanuit bed

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A11. Sokken / kousen uittrekken

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A12. In bed liggen

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A13. In / uit bad gaan

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A14. Zitten

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A15. Gaan zitten / opstaan van het toilet

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A16. Zware huishoudelijke activiteiten (zware dozen tillen, de vloer schrobben etc)

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A17. Lichte huishoudelijke werkzaamheden (koken, stoffen etc)

Geen Gering Matig Veel Erg veel
 
 

Functioneren in vrije tijd en sport - De volgende vragen gaan over uw lichamelijke functioneren tijdens recreatieve / sportieve activiteiten. Geef aan hoeveel moeite u heeft ervaren op grond van uw knieklachten in de afgelopen week bij de volgende activiteiten

Sp1. Op uw hurken zitten

Geen Gering Matig Veel Erg veel

Sp2. Hardlopen

Geen Gering Matig Veel Erg veel

Sp3. Springen

Geen Gering Matig Veel Erg veel

Sp4. Draaien op een belaste knie

Geen Gering Matig Veel Erg veel
Sp5. Knielen
Geen Gering Matig Veel Erg veel
 

Kwaliteit van Leven

Q1. Hoe vaak wordt u aan uw knie herinnerd?

Nooit Elke maand Elke week Elke dag Altijd

Q2. Heeft u uw manier van leven veranderd om uw knie te ontzien?

Totaal niet Iets Matig Grotendeels Totaal

Q3. In welke mate kunt u op uw knie vertrouwen?

Totaal Grotendeels Matig Iets Totaal niet

Q4. Hoe groot zijn uw problemen met de knie in het algemeen?

Geen Gering Matig Veel Erg veel