Orthopedische Uitkomstmaten
"meten is weten"
Business picture

IKDC score

 

Symptomen - Beoordeel de symptomen op het hoogste niveau van activiteiten waarop u kunt functioneren zonder significante klachten of symptomen, ook al voert u geen activiteiten uit op dit niveau.

1.     Wat is het hoogste niveau van activiteiten dat u kunt bereiken zonder aanzienlijke pijn in uw knie.
Erg Inspannende activiteiten, zoals springen, of draaibeweging zoals in basketbal of voetbal
Inspannende activiteiten, zoals zwaar lichamelijk werk, skiën of tennis.
Matige activiteiten, zoals matig lichamelijk werk, rennen of joggen.
Lichte activiteiten zoals lopen, huishoudelijk werk of werken in de tuin.
Geen van de bovengenoemde activiteiten door kniepijn.
2.   Hoe vaak hebt u in de laatste 4 weken, of sinds uw ongeval, pijn gehad?
 Nooit        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Constant
3.    Als u pijn heft, hoe erg is deze dan?
Geen Pijn     
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Ergst voorstelbare pijn
4.   Hoe stijf of gezwollen was uw knie in de laatste 4 weken, of sinds uw ongeval?
Niet
Mild
Matig
Erg
Zeer erg
5.    Wat is het hoogste niveau van activiteiten dat u kunt bereiken zonder een aanzienlijke zwelling van uw knie?

Erg Inspannende activiteiten, zoals springen, of draaibeweging zoals in basketbal of voetbal

Inspannende activiteiten, zoals zwaar lichamelijk werk, skiën of tennis.
Matige activiteiten, zoals matig lichamelijk werk, rennen of joggen.
Lichte activiteiten zoals lopen, huishoudelijk werk of werken in de tuin.
Geen van de bovengenoemde activiteiten vanwege zwelling van de knie.
6.   Heeft u in de laatste 4 weken, of sinds uw ongeval, last gehad van slot en/of zwikklachten?
Ja
Nee
7.   Wat is het hoogste niveau van activiteiten dat u kunt bereiken zonder dat u door uw knie zwikt?
Erg Inspannende activiteiten, zoals springen, of draaibeweging zoals in basketbal of voetbal.
Inspannende activiteiten, zoals zwaar lichamelijk werk, skiën of tennis.
Matige activiteiten, zoals matig lichamelijk werk, rennen of joggen.
Lichte activiteiten zoals lopen, huishoudelijk werk of werken in de tuin.
Geen van de bovengenoemde activiteiten door knie-instabiliteit.
Sport activiteiten
8.   Wat is het hoogste niveau van activiteiten waaraan u regelmatig kunt deelnemen?
Erg Inspannende activiteiten, zoals springen, of draaibeweging zoals in basketbal of voetbal.
Inspannende activiteiten, zoals zwaar lichamelijk werk, skiën of tennis.
Matige activiteiten, zoals matig lichamelijk werk, rennen of joggen.
Lichte activiteiten zoals lopen, huishoudelijk werk of werken in de tuin.
Geen van de bovengenoemde activiteiten door de knie.
9. Hoe moeilijk zijn de volgende activiteiten voor u, door uw knieklachten?
  Niet moeilijk Iets moeizaam Moeilijk Erg moeilijk Onmogelijk
 a. Trap oplopen
 b. Trap aflopen
 c. Op uw knieën zitten
 d. Hurken
 e. Zitten (met gebogen knieën)
 f. Opstaan uit een stoel
 g. Rechtdoor hardlopen
 h. Springen en neerkomen op het aangedane been
 i. Snel starten en stoppen bij lopen
 
10.    Hoe wilt u de functie van uw knie beoordelen op een schaal van 0 tot 10, als 10 normaal/perfecte functie betekent, en 0 betekent dat uw kniefunctie ervoor zorgt dat u geen van uw normale activiteiten kunt uitvoeren (inclusief sport).
Functie voor uw knieletsel
 Kan geen dagelijkse activiteiten uitvoeren.       

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Geen beperking in dagelijkse bezigheden.
Huidige functie van uw knie.
Kan geen dagelijkse activiteiten uitvoeren.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Geen beperking in dagelijkse bezigheden.