Orthopedische Uitkomstmaten
"meten is weten"
Business picture

Quick DASH score

INSTRUCTIES Deze vragenlijst stelt vragen over uw klachten en mogelijkheden om bepaalde activiteiten uit te voeren. Zou u zo vriendelijk willen zijn om iedere vraag te beantwoorden zoals u zich de afgelopen week hebt gevoeld, door het juiste nummer te omcirkelen. Als u niet de mogelijkheid hebt gehad om een bepaalde activiteit te verrichten, maak dan een zo goed mogelijke schatting hoe goed u dat gekund zou hebben. Het maakt niet uit met welke hand of arm u deze activiteit uitvoert. Beantwoord de vraag onafhankelijk van de mogelijkheid hoe u het heeft gedaan. Beoordeel wat de mogelijkheden zijn geweest om de volgende activiteiten te verrichten in de afgelopen week door het meest passende cijfer hieronder te omcirkelen.


Beoordeel wat de mogelijkheden zijn geweest om de volgende activiteiten te verrichten in de afgelopen week door het meest passende vakje te selecteren

1. Openen van een vastgedraaide pot.
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

7. Zwaar huishoudelijk werk verrichten (bv. stofzuigen en/of vloeren soppen).
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

10. Boodschappentas of aktetas dragen
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

14. Rug wassen.
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

16. Een mes gebruiken om eten te snijden.
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

18. Vrijetijdsbesteding waarbij enige kracht of belasting uitgeoefend wordt op de arm, schouder of hand (golfen, doe het zelf, tennissen, etc.).
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

22.In hoeverre heeft uw arm, schouder of hand, problemen gegeven met de normale sociale activiteiten met familie, vrienden, buren of groepen inde afgelopen week?
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

23. In hoeverre bent u beperkt geweest in uw werk of andere dagelijkse activiteiten ten gevolge van uw arm, schouder of hand probleem, gedurende de afgelopen week?
Absoluut niet beperkt Enigzins beperkt Matig beperkt Erg beperkt Onmogelijk

Geef de ernst van de onderstaande klachten aan gedurende de afgelopen week.
24. Pijn in uw arm, schouder of hand.
Geen Mild Matig Ernstig Extreem

26. Tintelingen (spelden prikken) in arm, schouder of hand.
Geen Mild Matig Ernstig Extreem

29. Hoeveel moeite heeft u gehad met slapen ten gevolge van pijn in uw arm, schouder of hand, gedurende de afgelopen week?
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Ik kan er niet van slapen