Orthopedische Uitkomstmaten
"meten is weten"
Business picture

OXford 12Q Kniescore

De Oxford 12 questionnaire die hier gebruikt wordt is door J. Dawson (Oxford, 1998) ( J Bone Joint Surg Br. 1998 Jan;80(1):63-9) ontwikkeld. De nederlandse vertaling die hier ingevuld kan worden is vertaald en gevalideerd door D. Haverkamp (Amsterdam, 2005) (Acta Orthop. 2005 Jun;76(3):347-52.). De copyright houder ISIS technology heeft ons dreigend verzocht deze score te verwijderen van onze site.