Orthopedische Uitkomstmaten
"meten is weten"
Business picture

Hipdisability and Osteorthritis Outcome score (HOOS)

Instructies: Deze vragenlijst vraagt naar uw mening over uw heup. Deze informatie helpt ons na te gaan hoe u zich voelt over uw heup en hoe goed u in staat bent om uw normale dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Beantwoord elke vraag door een hokje aan te kruisen. Wanneer u twijfelt over de beantwoording van een vraag, kruis dan de best mogelijke optie aan.
 

Symptomen - Denkt u bij het beantwoorden van deze vragen aan symptomen en problemen van uw heup gedurende de afgelopen week.

S1. Heeft u een knarsend gevoel in uw heup, klikkende of andere geluiden van uw heup gehoord?

Nooit Zelden Soms Vaak Voortdurend

S2. Heeft u moeite om uw benen ver uit elkaar te bewegen?

Nooit Zelden Soms Vaak Voortdurend

S3. Heeft u moeite met grote stappen maken?

Nooit Zelden Soms Vaak Voortdurend
 

Stijfheid - Onderstaande vragen betreffen de gewrichtsstijfheid die u hebt ervaren in de heup gedurende de afgelopen week. Met stijfheid bedoelen we het gevoel dat uw gewricht minder soepel beweegt.

S4. Hoe ernstig was de gewrichtsstijfheid van de heup ?s morgens direct na het wakker worden?

Geen Gering Matig Veel Erg veel

S5. Hoe ernstig was de gewrichtsstijfheid van de heup later op de dag, na zitten liggen of rusten?

Geen Gering Matig Veel Erg veel
 
 

Pijn

P1. Hoe vaak heeft u pijn aan uw heup?

Nooit Elke maand Elke Week Elke dag Altijd

Welke mate van heuppijn heeft u de afgelopen week ervaren tijdens de volgende activiteiten?

P2. Uw bovenbeen zo ver mogelijk naar achteren strekken

Geen Gering Matig Veel Erg veel

P3. Uw knie zo ver mogelijk naar de borst brengen

Geen Gering Matig Veel Erg veel

P4. Lopen op een vlakke ondergrond

Geen Gering Matig Veel Erg veel

P5. Trap oplopen of aflopen

Geen Gering Matig Veel Erg veel

P6. ’s Nachts in bed

Geen Gering Matig Veel Erg veel

P7. Zitten of liggen

Geen Gering Matig Veel Erg veel

P8. Rechtop staan

Geen Gering Matig Veel Erg veel

P9. Lopen op een harde ondergrond (asfalt, beton etc)

Geen Gering Matig Veel Erg veel

P10. Lopen op een oneffen ondergrond

Geen Gering Matig Veel Erg veel
 
 

Functioneren in het dagelijks leven Onderstaande vragen betreffen uw dagelijks functioneren. Wilt u voor elk van de onderstaande activiteiten aangeven hoeveel moeite u de afgelopen week heeft ervaren tijdens deze activiteiten vanwege uw heup.

A1. Trap aflopen

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A2. Trap oplopen

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A3. Opstaan vanuit een stoel

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A4. Staan

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A5. Bukken naar de grond/iets oppakken van de grond

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A6. Lopen op een vlakke ondergrond

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A7. Instappen / uitstappen uit een auto

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A8. Winkelen

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A9. Sokken / kousen aantrekken

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A10. Opstaan vanuit bed

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A11. Sokken / kousen uittrekken

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A12. In bed liggen

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A13. In / uit bad gaan

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A14. Zitten

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A15. Gaan zitten / opstaan van het toilet

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A16. Zware huishoudelijke activiteiten (zware dozen tillen, de vloer schrobben etc)

Geen Gering Matig Veel Erg veel

A17. Lichte huishoudelijke werkzaamheden (koken, stoffen etc)

Geen Gering Matig Veel Erg veel
 
 

Functioneren in vrije tijd en sport - De volgende vragen gaan over uw lichamelijke gesteldheid tijdens recreatieve/ sportieve activiteiten. Geef aan hoeveel moeite u heeft ervaren op grond van uw heupklachten in de afgelopen week bij de volgende activiteiten

Sp1. Op uw hurken zitten

Geen Gering Matig Veel Erg veel

Sp2. Hardlopen

Geen Gering Matig Veel Erg veel

Sp3. Draaien op een belast been

Geen Gering Matig Veel Erg veel

Sp4. Op een oneffen ondergrond lopen

Geen Gering Matig Veel Erg veel
 
 

Kwaliteit van Leven

Q1. Hoe vaak wordt u aan uw heup herinnerd?

Nooit Elke maand Elke week Elke dag Altijd

Q2. Heeft u uw manier van leven veranderd om uw heup te ontzien?

Totaal niet Iets Matig Grotendeels Totaal

Q3. In welke mate kunt u op uw heup vertrouwen?

Totaal Grotendeels Matig Iets Totaal niet

Q4. Hoe groot zijn uw problemen met de heup in het algemeen?

Geen Gering Matig Veel Erg veel