Orthopedische Uitkomstmaten
"meten is weten"
Business picture

Kneedisability and Osteorthritis Outcome score- Physical Function Short Form (KOOS-PS)

INSTRUCTIE: Deze vragenlijst vraagt naar uw mening over uw knie. Deze informatie helpt ons na te gaan hoe u
zich voelt over uw knie en hoe goed u in staat bent om uw normale dagelijkse activiteiten uit te
voeren. Beantwoord elke vraag door één hokje aan te kruisen. Wanneer u twijfelt over de
beantwoording van een vraag, kruis dan de best mogelijke optie aan.

1. Opstaan vanuit bed

Geen Gering Matig Veel Erg veel

2. Sokken / kousen uittrekken

Geen Gering Matig Veel Erg veel

3. Opstaan vanuit een stoel

Geen Gering Matig Veel Erg veel

4. Bukken naar de grond/iets oppakken van de grond

Geen Gering Matig Veel Erg veel

5. Draaien op een belaste knie

Geen Gering Matig Veel Erg veel

6. Knielen

Geen Gering Matig Veel Erg veel

7. Op uw hurken zitten

Geen Gering Matig Veel Erg veel