Orthopedische Uitkomstmaten
"meten is weten"
Business picture

Elleboog Uitkomstmaten

Voor de bovenste extremiteit is in Nederland eigenlijk alleen de DASH beschikbaar als subjectieve uitkomstmaat. De DASH is in het nederlands vertaalt door Veehof et al. en sindsdien ook in NL veel gebruikt. Recent hebben we ook aangetoond dat de DASH ook valide is voor patiënten met Rheumatoide Arthritis.

Als artsgebonden lijst is er de Mayo pols score, dit is een snel een gemakkelijk in te vullen score welke in 1993 door Morrey et. al. ontwikkeld is.

Als je kan meten waarover je spreekt, en het in getallen kan uitdrukken, dan weet je er iets over; maar als je het niet kunt meten, als je het niet in getallen kan uitdrukken, dan is je kennis van een magere en onbevredigende aard.
Lord Kelvin, 1824-1907