Orthopedische Uitkomstmaten
"meten is weten"
Business picture

Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) score

INSTRUCTIES Deze vragenlijst stelt vragen over uw klachten en mogelijkheden om bepaalde activiteiten uit te voeren. Zou u zo vriendelijk willen zijn om iedere vraag te beantwoorden zoals u zich de afgelopen week hebt gevoeld, door het juiste nummer te omcirkelen. Als u niet de mogelijkheid hebt gehad om een bepaalde activiteit te verrichten, maak dan een zo goed mogelijke schatting hoe goed u dat gekund zou hebben. Het maakt niet uit met welke hand of arm u deze activiteit uitvoert. Beantwoord de vraag onafhankelijk van de mogelijkheid hoe u het heeft gedaan. Beoordeel wat de mogelijkheden zijn geweest om de volgende activiteiten te verrichten in de afgelopen week door het meest passende cijfer hieronder te omcirkelen.


Beoordeel wat de mogelijkheden zijn geweest om de volgende activiteiten te verrichten in de afgelopen week door het meest passende vakje te selecteren

1. Openen van een vastgedraaide pot.
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

2. Schrijven.
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

3. Sleutel omdraaien.
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

4. Maaltijd klaarmaken.
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

5. Een zware deur openduwen.
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

6. Een voorwerp op een plank boven een hoofd plaatsen.
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

7. Zwaar huishoudelijk werk verrichten (bv. stofzuigen en/of vloeren soppen).
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

8.Tuinieren
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

9. Bed opmaken
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

10. Boodschappentas of aktetas dragen
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk
11. Een zwaar voorwerp dragen (meer dan 5 kg).
Geen Probleemt Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

12. Een gloeilamp boven uw hoofd verwisselen.
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

13. Haren wassen of föhnen.
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

14. Rug wassen.
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

15. Een trui aantrekken.
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

16. Een mes gebruiken om eten te snijden.
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

17. Vrijeijdsbesteding (bv. kaarten, breien, etc.).
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

18. Vrijetijdsbesteding waarbij enige kracht of belasting uitgeoefend wordt op de arm, schouder of hand (golfen, doe het zelf, tennissen, etc.).
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

19. Vrijetijdbesteding waarbij enige kracht of belasting uitgeoefend wordt op de arm, schouder of hand (golfen, doe het zelf, tennissen, etc.).
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

20. U zelfstandig verplaatsen van het ene punt naar het andere.
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

21. Seksuele activiteiten.
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

22.In hoeverre heeft uw arm, schouder of hand, problemen gegeven met de normale sociale activiteiten met familie, vrienden, buren of groepen inde afgelopen week?
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Niet mogelijk

23. In hoeverre bent u beperkt geweest in uw werk of andere dagelijkse activiteiten ten gevolge van uw arm, schouder of hand probleem, gedurende de afgelopen week?
Absoluut niet beperkt Enigzins beperkt Matig beperkt Erg beperkt Onmogelijk

Geef de ernst van de onderstaande klachten aan gedurende de afgelopen week.
24. Pijn in uw arm, schouder of hand.
Geen Mild Matig Ernstig Extreem

25. Pijn in uw arm, schouder of hand tijdens het verrichten van bepaalde activiteiten.
Geen Mild Matig Ernstig Extreem

26. Tintelingen (spelden prikken) in arm, schouder of hand.
Geen Mild Matig Ernstig Extreem

27. Zwakte van uw arm, schouder of hand.
Geen Mild Matig Ernstig Extreem

28. Stijfheid in uw arm, schouder of hand.
Geen Mild Matig Ernstig Extreem

29. Hoeveel moeite heeft u gehad met slapen ten gevolge van pijn in uw arm, schouder of hand, gedurende de afgelopen week?
Geen Probleem Gering Probleem Probleem Ernstig probleem Ik kan er niet van slapen

30. Hoevoel me minder inzetbaar, minder zeker van mijzelf of minder nuttig ten gevolge van mijn arm, schouder of handprobleem.
Geheel oneens Oneens Geen mening Mee eens Volledig mee eens