Orthopedische Uitkomstmaten
"meten is weten"
Business picture

Orthopedische Uitkomstmaten

In de huidige tijd lijkt niets belangrijker dan het correct documenteren van je resultaat. Natuurlijk geldt dit ook voor de Orhtopedische Chirurgie. Naast wetenschappelijk onderzoek, wordt het ook in de algemene Orthopedische steeds gebruikelijker om de klachten van de patiënt en de uitkomst van een ingreep te documenteren op een voor iedereen begrijpelijke en reproduceerbare manier.

Scorelijsten

This is an example for an imageDe correct gevalideerde en meest gebruikte scorelijsten zijn hier te vinden. Ze kunnen direct ingevuld worden en geprint worden. Op deze manier zijn alle subjectieve uitkomstmaten voor iedere orthopaed altijd direct en gemakkelijk te bereiken.

Arts of Patientgebonden

Er is een verschil tussen patiënt en artsgebonden uitkomstmaten. Het gaat met name om wie het invult. Bij de arts gebonden lijsten loopt de arts met de patient een vragenlijst door, en antwoord de patient zijn behandelaar, wat mogelijk de antwoorden kan beïnvloeden. Bij de modernere patiënt gebonden vragenlijsten moet de patiënt zelf de vragen beantwoorden.

Als je kan meten waarover je spreekt, en het in getallen kan uitdrukkendan weet je er iets over; maar als je het niet kunt meten, als je het niet in getallen kan uitdrukken, dan is je kennis van een magere en onbevredigende aard.
Lord Kelvin, 1824-1907

 

Nieuws NOV


Publicaties


ontwikkelingen

  • Op het gebied van validiteit en bruikbaarheid van verscheidene vragenlijsten wordt volop onderzoek gedaan. Nieuwe publicaties worden hier gemeldt.

Heuparthroscopie.nl